O nás

Naše firma Vám nabízí:

 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
 • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty...
 • Veškeré zemní a výkopové práce bagrem, traktobagrem
 • Výkopové práce a zajištění autodopravy Tatra
 • Výkopy bazénů
 • Výkopy pro zastřešení bazénů
 • Výkopy a rozhrnování kameniva pro cesty a chodníky, parkovací stání, zámková dlažba
 • Výkopy jezírek
 • Výkopy čističek
 • Výkopy nádrží
 • Výkopy cest a chodníků, obrubníků
 • Demolice
 • Výkopy kanalizace, vodovody, přípojky, hlavní řády, elektřina, veřejné osvětlení
 • Odklízení sněhu
 • Výkopy zdí a opěrných zdí
 • Terénní úpravy a skrývky
 • Komunikace, lesní cesty
 • Rozbíjení betonů a živic
 • Bourací a demoliční práce
 • Odstraňování staveb
 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Čističky, septiky a jímky
 • Terenní úpravy pro opěrné zdi
 • Vrtání oplocení – sloupků strojově
 • Nakládání a přemisťování zeminy (písek, štěrk, kamení, drť, odpad, bahno, jíl, hlína) a jiných materiálů
 • Rovnání a svahování terénů
 • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
 • Zahrnovací práce
 • Terénní úpravy u novostaveb a rodinných domů
 • Tvarování terénu zahrad a okrasné zahrady, vč. osevu trávníků
 • Dopravu kamenů vč. usazení v terénu zahrady
 • Skrývka ornice
 • Odstraňování škod po povodních
 • Práce paletizačními vidlemi – doprava materiálu, skládání kamionu apod.
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • pluhování komunikací, jak veřejných tak i účelových
 • údržba parkovišť a dalších užitných ploch (prostory před supermarkety, průmyslové budovy, haly, výrobní prostory)
 • plužení, odklízení a odvoz sněhových návějí a bariér